Catalog

Manufacturer

Categories

RSS feed

No RSS feed added

per page
Uebler F14 מנשא אופניים זוג...
2 990₪‎

סדרת מנשאים זו הינה הקלה ביותר. סה"כ 12 ק"ג. גם מתקפל וכמובן נישא בקלות. יש גם לשלושה זוגות. ההבדלים העיקריים בין סדרה זו לסדרת i הם: מנשאי סדרה F אינם מאפשרים הטיית לפתיחת הדלת האחורית. מנשאי סדרת F הם ללא זרועות אוחזי השלדה הניתנים לפירוק.

In Stock
Uebler F24 מנשא אופניים שני...
4 181₪‎ 4 390₪‎ -4.77%

סדרת מנשאים זו הינה הקלה ביותר. סה"כ 12 ק"ג. גם מתקפל וכמובן נישא בקלות. יש גם לשלושה זוגות. ההבדלים העיקריים בין סדרה זו לסדרת i הם: מנשאי סדרה F אינם מאפשרים הטיית לפתיחת הדלת האחורית. מנשאי סדרת F הם ללא זרועות אוחזי השלדה הניתנים לפירוק.

Reduced price!
In Stock
Uebler F34 מנשא אופניים...
4 990₪‎

סדרת מנשאים זו הינה הקלה ביותר. סה"כ 12 ק"ג. גם מתקפל וכמובן נישא בקלות. יש גם לשלושה זוגות. ההבדלים העיקריים בין סדרה זו לסדרת i הם: מנשאי סדרה F אינם מאפשרים הטיית לפתיחת הדלת האחורית. מנשאי סדרת F הם ללא זרועות אוחזי השלדה הניתנים לפירוק.

In Stock