תשלום באתר

התשלום באתר נעשה באמצעות שרות התשלומים של PAYPAL 

הן באמצעות חשבון PAYPAL והן באמצעות כרטיס אשראי ללא צורך בפתיחת חשבון בחברה.